Fornitura n. 1000 girelli ottone per G4 (pdf)
Documento pdf